Εργασίες

Εργασίες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του του επιμορφωτικού πρόγραμματος «Αρχαία Ελληνικά και Μέση Εκπαίδευση: Γνωστικό Αντικείμενο και Διδακτικές Προσεγγίσεις»:

Οικογενειακές σχέσεις στην αρχαιότητα (στοργή και αντιπαλότητα), όπως παρουσιάζονται στα εγχειρίδια της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου

Πώς διαφέρει ο ορισμός του κλέους στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια;

Σε ποιες ραψωδίες της Οδύσσειας έρχεται ο Οδυσσέας σε επαφή με τους ήρωες του Τρωικού Πολέμου και ποια η λειτουργία των σκηνών αυτών για την πλοκή και την οπτική του έπους της Οδύσσειας;

Οι Κορίνθιοι για τους Αθηναίους (Θουκ. 1,70-71) και οι αντιστοιχήσεις με τον Επιτάφιο του Περικλή

Οι επιτάφιοι λόγοι στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β΄ & Γ΄ Γυμνασίου: περιεχόμενο, δομή, υφολογικά χαρακτηριστικά

Τα τρία είδη των ρητορικών λόγων στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α, Β΄ & Γ΄ Γυμνασίου: περιεχόμενο, υφολογικά χαρακτηριστικά, αποδέκτες

Υπερείδης και Φρύνη: ρητορική και τέχνη

Αρνητικές πλευρές του Αρχαίου κόσμου, όπως παρουσιάζονται στα εγχειρίδια της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου: διακρίσεις εις βάρος των γυναικών.

Φυσιολατρία και οικολογική συνείδηση, μέσα από τα μικροκείμενα του εγχειριδίου της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου (Β΄ τάξη).

Οικογενειακές σχέσεις στην αρχαιότητα (στοργή και αντιπαλότητα), όπως παρουσιάζονται στα εγχειρίδια της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου